Welk hybride businessmodel past bij jouw team of organisatie?

Hybride werken kan voor iedere organisatie of team anders ingevuld worden. Welke hybride modellen zijn er? Welke factoren spelen mee in de keuze? En wat zijn de aandachtspunten bij elk model? In deze blog vertel ik je hier meer over! Lees je mee?

Bijna heel werkend Nederland ging vorig jaar van fulltime op kantoor naar volledig thuiswerken, zonder (hybride) middenweg. Maar naar verwachting gaat iedereen in de nabije toekomst over op hybride werken. Stel het bepalen van een hybride businessmodel dus niet langer uit want met de komst van hybride werken is creëren van duidelijkheid belangrijker dan ooit.

Waar het thuiswerken en op kantoor werken afgebakend is kent hybride werken meerdere modellen waar je voor kan kiezen. De keuze voor een model is afhankelijk van verschillende factoren zoals de flexibiliteit van je werknemers, de aard van het werk en de noodzaak om fysiek samen te komen. Deze factoren kunnen per team verschillen en daarom is het goed mogelijk dat er binnen één organisatie voor meerdere hybride businessmodellen gekozen wordt. 

Model 1: Werknemers werken op het kantoor met beperkte flexibiliteit.

Het fysieke kantoor is de basis werkplek voor werknemers. Op het kantoor vinden vergaderingen, trainingen en andere bijeenkomsten plaats. Het is de plek waar teams samenkomen en samenwerken.

Ondanks dat het grootste gedeelte van de samenwerking op het fysieke kantoor plaatsvindt is ook binnen dit model aandacht voor digitale tools. Belangrijk is dat de informatie die op het kantoor gedeeld wordt ook verspreid kan worden indien een werknemer door omstandigheden afwezig is.

Model 2: Werknemers werken op het kantoor met ruime flexibiliteit. 

Dit model lijkt veel op model 1. Het fysieke kantoor is nog steeds de basis werkplek. Het verschil met model 1 is dat je bij dit model de flexibiliteit krijgt om ook thuis te mogen werken voor maximaal twee dagen per week. 

Men gaat er vanuit dat je bij elkaar komt wanneer dit noodzakelijk is. Om iedereen van de juiste en voldoende informatie te voorzien zijn digitale tools belangrijk en moet een hybride vergadering gefaciliteerd kunnen worden.

Model 3: Digitaal werken met een fysiek kantoor. 

De digitale werkplek is de basis werkplek. De samenwerking draait op digitale tools en staat vrijwel los van het fysieke kantoor. Ook binnen dit model is er nog een fysiek kantoor, maar deze wordt enkel gebruikt wanneer dit echt nodig is.

De juiste digitale tools zijn belangrijk om hybride samenwerken mogelijk te maken. Doe dus goed onderzoek naar het aanbod van online tools en selecteer een tool die past bij jouw team of organisatie. Het is aan te raden om werknemers bij de keuze van tools te betrekken. Wat vinden zij belangrijk en waar ligt de behoefte? Wat werkt volgens hen wel of wat juist niet? Door het betrekken van werknemers zorg je voor betrokkenheid en draagvlak.

Model 4: Digitale werkplek zonder vast fysiek kantoor. 

De samenwerking binnen dit model is volledig gebaseerd op de digitale werkplek. Werknemers werken vanuit huis of vanuit coworking spaces. Als een team fysiek bij elkaar moet komen dan kan dit en wordt ook hier een ruimte voor gehuurd. 

Net als bij model 3 is de keuze van digitale tools van cruciaal belang. Welke tools werken is afhankelijk van o.a. de aard van het werk, de samenstelling van het team en de ervaringen van werknemers.

Samengevat

De laatste drie modellen vragen om duidelijkheid voor werknemers en brengen uitdagingen mee voor managers. Want waar of via welke online tool vinden vergaderingen plaats? Hoe faciliteer je hybride bijeenkomsten? Met welke tools ga je als team de samenwerking toekomstbestendig maken? En hoe houd je werknemers betrokken en gemotiveerd?

Kies dus een model die bij jouw team of organisatie past en werk deze tot in detail zodat werknemers weten wat van hen verwacht wordt. Creëer door werknemers te betrekken draagvlak en betrokkenheid. Bij Welkom helpen we je daar graag bij! Met onze pioniers sessie gaan wij met jouw team of organisatie kijken hoe hybride werken geoptimaliseerd kan worden. We formuleren een doel en gaan samen ontdekken waar de kansen en ook uitdagingen liggen. Welke tools voor jullie geschikt zijn of juist niet en welke hulpmiddelen aansluiten. Al experimenterend ervaren jullie de verschillende vormen van hybride samenwerken. 

Echte verbinding & samenwerking

Echte verbinding en nieuwe vormen van samenwerking zijn cruciaal om uitdagingen aan te gaan. Daar geloven we in. Dat doen we met de juiste tools en een top hands-on-team. Welkom!

Contact Informatie

Met Welkom aan de slag

Tover je bijeenkomst in een handomdraai om in een inspirerende en verbindende ervaring.