Enig resultaat

Hybride Game

3.000

Hybride werken is geen ‘one size fits all’: wat voor de ene organisatie werkt, hoeft niet te passen bij een ander. Het maken van helder beleid voor hybride start dan ook met het inventariseren van behoeften en wensen van medewerkers. 

Deze serious game maakt een ervaringsgerichte verkenning mogelijk. Geen vragenlijst maar een gesprek op basis van ervaringen. Ervaringen met toegankelijkheid, bereikbaarheid, samenwerking, communicatie, productiviteit. De setting van een game maakt dat dit onbewust gebeurt. En met fun. De praktische, technologisch en mentale barrières ervaren zijn vergelijkbaar met de situaties op het werk.

Na afloop van de game vindt in teams de koppeling naar de praktijk plaats: Welke keuzes hebben we gemaakt om hybride samen te werken? Wat leverde dat op? En wat leren we daarvan? Hieruit volgen concrete werkafspraken binnen een team.